Wednesday, 18 March 2015

Calligraphy-27.02.2015


मराठी राजभाषा दिनानिमित्त शुभेच्छा
गगनापरी जगावे 
मेघापरी मरावे 
तीरावरी नदीच्या 
गवतातुनी उरावे
- कुसुमाग्रज

No comments:

Post a Comment