Tuesday, 21 July 2015

Calligraphy-21.07.2015            
अक्षरसरी -१२

  जॉर्जिया देशाच्या  जॉर्जियन भाषेतील  खेद्रुली   लिपीतील  पाऊस - ' सविमा ' (tsvima)  

Saturday, 18 July 2015

Calligraphy-18.07.2015


अक्षरसरी -११
अरबी लिपीतील पाऊस - ' म तार '( maTar)
Rain in Arabic Script- ' ma Tar'


Calligraphy-15.07.2015अक्षरसरी -१०
थायलंड च्या ' थाई ' लिपीतील पाऊस - फो न ( fohn)
Rain in Thai Script - fohn


Calligraphy-08.07.2015


अक्षरसरी -९
हिब्रू लिपीतील पाऊस - ' गे शेम '(Geshem)
इस्रायल मधील ज्यू लोकांनी पवित्र मानलेली हिब्रू भाषा ..... उर्दू सारखी उजवीकडून डावीकडे लिहिण्याची ही लिपी

Calligraphy-06.07.2015


कवयित्री जुई कुलकर्णी ह्यांची कविता
मठ्ठ भरून आलेल्या 
आभाळाला 
हाणावा 
मोठ्ठासा दगूड

आणि म्हणावं 
कोसळ साल्या एकदाचा

वाहून जाऊ 
आपण दोघेजण

Wednesday, 15 July 2015

Calligraphy-03.07.2015


अक्षरसरी - ८
नेवारी (नेपाळी ) भाषेतील पाऊस - ' वा '
११ व्या शतकातील ही रंजना लिपी .बौद्ध मठातील घंटावर ह्याच लिपीत बौद्ध मंत्र कोरलेले आढळतात . मठात ' उन्चेन लिपी' बरोबरच रंजना लिपीत लिहिलेली बीजाक्षरे पाहायला मिळतात .

Tuesday, 7 July 2015

Calligraphy-06.07.2015

कवयित्री जुई कुलकर्णी ह्यांची कविता
मठ्ठ भरून आलेल्या 
आभाळाला 
हाणावा 
मोठ्ठासा दगूड

आणि म्हणावं 
कोसळ साल्या एकदाचा

वाहून जाऊ 
आपण दोघेजण