Tuesday, 22 October 2013

Calligraphy- 22.10.2013


कवी वैभव जोशी ह्यांची " नेमस्त" ही कविता 

धरतीवर उमटत गेल्या , अलवार उन्हांच्या ओळी 
तो शहारला नेमाने,ही कविता सुचतेवेळी 
नित्यागत उमलत गेली ,हळुवार कल्पना त्याची 
सवयीचा सुगंध आला, होताच फुले शब्दांची 

नेमस्त हरखला तो ही , द्याया ना उरले काही 
नेमस्त चरकला फिरुनी .. . ही शेवटची  तर नाही??
रे छळू नका रे त्याला का नवे न काही स्फुरते 
एखाद्या आयुष्याला एखादी कविता पुरते !!

A calligraphic tribute to Poet Vaibhav Joshi' poem Nemast.

Friday, 18 October 2013

Calligraphy-18.10.2013


Use of SLR Camera as a tool for calligraphic strokes while watching the musical fountain.. The color image is transferred to black and white later on...

Sunday, 13 October 2013

Calligraphy-13.10.2013


आज विजयादशमीनिमित्त  सुलेखनासाठी निवडलेली  कवी किशोर पाठक ह्यांची ही रचना 
A calligraphic tribute to Poet Kishor Pathak

Wednesday, 2 October 2013

Calligraphy-02.10.2013
कवी ग्रेस ह्यांच्या " संध्याकाळच्या कविता " ह्या काव्यसंग्रहातील पाऊस ह्या कवितेतील काही निवडक ओळी . 
संपूर्ण कविता ही अशी 
पाऊस कधीचा पडतो
झाडांची हलती पाने
हलकेच जाग मज आली
दु:खाच्या मंद सुराने

डोळ्यात उतरले पाणी
पाण्यावर डोळे फिरती
रक्ताचा उडला पारा
या नितळ उतरणीवरती

पेटून कशी उजळेना
ही शुभ्र फुलांची ज्वाला
तार्‍यांच्या प्रहरापाशी
पाऊस असा कोसळला

संदिग्ध घरांच्या ओळी
आकाश ढवळतो वारा
माझ्याच किनार्‍यावरती
लाटांचा आज पहारा

A calligraphic tribute to Poet Grace.