Tuesday, 26 March 2013

Calligraphy-26.03.2013


                 आज २६ मार्च. कवी ग्रेस ह्यांचा पहिला स्मृतीदिन....कवी ग्रेस ह्यांच्या स्मरणार्थ..

                                              ...... A calligraphic tribute tibute to Poet Grace....                                               ...... A calligraphic tribute tibute to Poet Grace.... 


                                             ...... A calligraphic tribute tibute to Poet Grace.... 

3 comments: