Wednesday, 24 April 2013

Callligraphy-24.04.2013
कवयित्री माधवी भट ह्यांची " जोगवा " ही कविता 

कमरेला लक्तरं गुंडाळून, 
कपाळावर मळवट भरुन, 
भोवळ आणणा-या 
डफाच्या आवर्तात 
उघड्या अंगावर चाबकाचे फटकारे मारत 
जोगवा मागत फिरतोय 
पोतराज ! 

वंचनेचे मळवट भाळी 
मिरवत, 
तथाकथित प्रेमाची लक्तरं कमरेला गुंडाळून 
भोवळ आणणा-या 
सामाजिक मूल्यांच्या आवर्तात 
आत्मताडनाचे फटकारे 
मारते स्वतःला. . . . 
आदिमाये 
मला 
मुक्तीचा जोगवा दे !


A calligraphic tribute to Poetess Madhavi Bhat

No comments:

Post a Comment