Monday, 9 September 2013

Calligraphy-09.09.2013


संत ज्ञानेश्वर माउलीनी ज्ञानेश्वरीच्या प्रथम अध्यायात, विश्वस्वरूप निर्गुण श्री गणेशाचे वर्णन करताना रचलेल्या ह्या काही निवडक ओव्या.. पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ह्यांनी संगीतबद्ध केलेली ही रचना . आपल्या गान प्रतिभेने अवघ्या विश्वाला भुरळ पाडणाऱ्या लता मंगेशकर ह्यांनी ही रचना गायिली आहे.
( श्री गणेश शिल्प- महेंद्र मोरे पुणे)

A calligraphic tribute to Saint Dnyaneshwar.

No comments:

Post a Comment