Wednesday, 2 October 2013

Calligraphy-02.10.2013
कवी ग्रेस ह्यांच्या " संध्याकाळच्या कविता " ह्या काव्यसंग्रहातील पाऊस ह्या कवितेतील काही निवडक ओळी . 
संपूर्ण कविता ही अशी 
पाऊस कधीचा पडतो
झाडांची हलती पाने
हलकेच जाग मज आली
दु:खाच्या मंद सुराने

डोळ्यात उतरले पाणी
पाण्यावर डोळे फिरती
रक्ताचा उडला पारा
या नितळ उतरणीवरती

पेटून कशी उजळेना
ही शुभ्र फुलांची ज्वाला
तार्‍यांच्या प्रहरापाशी
पाऊस असा कोसळला

संदिग्ध घरांच्या ओळी
आकाश ढवळतो वारा
माझ्याच किनार्‍यावरती
लाटांचा आज पहारा

A calligraphic tribute to Poet Grace.

No comments:

Post a Comment