Tuesday, 22 October 2013

Calligraphy- 22.10.2013


कवी वैभव जोशी ह्यांची " नेमस्त" ही कविता 

धरतीवर उमटत गेल्या , अलवार उन्हांच्या ओळी 
तो शहारला नेमाने,ही कविता सुचतेवेळी 
नित्यागत उमलत गेली ,हळुवार कल्पना त्याची 
सवयीचा सुगंध आला, होताच फुले शब्दांची 

नेमस्त हरखला तो ही , द्याया ना उरले काही 
नेमस्त चरकला फिरुनी .. . ही शेवटची  तर नाही??
रे छळू नका रे त्याला का नवे न काही स्फुरते 
एखाद्या आयुष्याला एखादी कविता पुरते !!

A calligraphic tribute to Poet Vaibhav Joshi' poem Nemast.

No comments:

Post a Comment