Wednesday, 4 June 2014

Calligraphy-04.06.2014


सिद्धम लिपीतील मुळाक्षरे

सिद्धम लिपी - ब्राह्मी लिपीतून जन्माला आलेली , देवनागरीची पूर्वज म्हणून बघितली जाणारी बाराशे वर्षापूर्वीची ही  लिपी . 

No comments:

Post a Comment