Tuesday, 27 May 2014

Calligraphy-27.05.2014


दुनियादारी चित्रपटातील  'देवा तुझ्या गाभा-याला ' ह्या गीताने  स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱ्या गीतकार आणि कवी मंदार चोळकर ह्याची कविता 

A calligraphic tribute to Poet Manndar Cholkar

No comments:

Post a Comment