Saturday, 20 September 2014

Calligraphy-19.9.2014
कवी ग्रेस ह्यांची 'दुःख' ही कविता
विकायला आज 
निघालो मी व्यथा 
जुनी माझी कथा 

कोण घेई ?
तुझ्या बाजाराचे 
वेगळेच भाव 
कसें माझे घांव 
खपतील?
हाडांच्या रे भिंती 
मातीच्या या घरा 
दुःखाचा हा भारा 
कोण घेई ?
कोण घेई माझ्या
ओसाडाचा भोग 
त्याच्या घरा आग 
लागायची !
म्हणूनच माझी
दुःखावर माया 
वेगळीच काया 
हवी मला !

A calligraphic tribute to Poet Grace

No comments:

Post a Comment