Wednesday, 24 September 2014

Calligraphy-24.09.2014


कालस्वर, दर्शन या कवितासंग्रहांमधून मराठी रसिकांच्या मनात स्थान पटकावणारे ज्येष्ठ कवी शंकर वैद्य सर गेले …. 
A calligraphic tribute to Poet Shankar Vaidya

No comments:

Post a Comment