Sunday, 7 December 2014

Calligraphy-04.12.2014
शारदा लिपी- ११
अक्षर- च
देवनागरी लिपीतील ' म ' अक्षरासारखा दिसणारा शारदा लिपीतील 'च '

No comments:

Post a Comment