Monday, 22 December 2014

Calligraphy-22.12.2014


शारदा लिपी- १७
एकाच वळणात थोडा बदल , थोडी भर घालून तयार झालेली आठव्या शतकातल्या , शारदा लिपीतील ही तीन अक्षरे - "भ ' 'ड ' आणि ' ञ '

No comments:

Post a Comment