Thursday, 16 August 2012

Calligraphy-16.08.2012


  पावसाळी ओल्या रानातल्या निसर्गाशी एकरूप झालेल्या कवीमनाविषयीची ही ना धो महानोर ह्यांची रानातल्या कविता मधील कविता.
Today's calligraphic tribute to Poet N D Mahanor's beautiful poem from Ranatalya Kavita..

No comments:

Post a Comment