Sunday, 12 May 2013

Calligraphy-12.05.2013


ज्येष्ठ कवी यशवंत ( यशवंत दिनकर पेंढरकर) ह्यांच्या " आई " ह्या अजरामर काव्यातील काही ओळी … पुढे ह्याच कवितेचे गीत संगीतकार वसंत देसाई ह्यांनी आशा भोसले ह्यांच्या आवाजात श्यामची आई ह्या चित्रपटासाठी संगीतबद्ध केले 
A calligraphic tribute to Poet Yashwant ( Yashwant Dinkar Pendhrkar )

1 comment: