Monday, 4 November 2013

Calligraphy-04.11.2013

दीपावली शुभेच्छा 
पणतीच्या ज्योती आणि कॅमेराच्या सहाय्याने केलेली रचना 
Use of Diwali Lamps and Camera to find Calligraphic strokes..

No comments:

Post a Comment