Monday, 3 February 2014

Calligraphy-03.02.2014

                         मराठीतील ' या ' अक्षरासारखे भासणारे नेपाळी भाषालेखनाच्या लिपीतील अक्षर -' फ '

1 comment: