Friday, 14 November 2014

Calligraphy-14.11.2014


शारदा लिपी -१:

१३०० वर्षापूर्वी उदयास आलेली जम्मू – काश्मीर प्रदेशातील ही लिपी. मूळ शारदा लिपी  आठव्या शतकाच्या सुमारास काश्मीर, चंबा, कांग्रा व पंजाबमध्ये तिचा प्रसार झाला या लिपीमधूनच पुढे पंजाबी गुरुमुखी लिपीचा जन्म झाला … प्रत्येक अक्षर ठाशीव ….बरीचशी अक्षरे देवनागरीपेक्षा वेगळ्या आकारातील 

No comments:

Post a Comment