Tuesday, 25 November 2014

Calligraphy-25.11.2014


शारदा लिपी-४
१३०० वर्षापूर्वी उदयास आलेली जम्मू – काश्मीर प्रदेशातील ही लिपी.… प्रत्येक अक्षर ठाशीव ….बरीचशी अक्षरे देवनागरीपेक्षा वेगळ्या आकारातील ....
अक्षर - ज

No comments:

Post a Comment