Saturday, 18 July 2015

Calligraphy-08.07.2015


अक्षरसरी -९
हिब्रू लिपीतील पाऊस - ' गे शेम '(Geshem)
इस्रायल मधील ज्यू लोकांनी पवित्र मानलेली हिब्रू भाषा ..... उर्दू सारखी उजवीकडून डावीकडे लिहिण्याची ही लिपी

No comments:

Post a Comment