Saturday, 18 July 2015

Calligraphy-06.07.2015


कवयित्री जुई कुलकर्णी ह्यांची कविता
मठ्ठ भरून आलेल्या 
आभाळाला 
हाणावा 
मोठ्ठासा दगूड

आणि म्हणावं 
कोसळ साल्या एकदाचा

वाहून जाऊ 
आपण दोघेजण

No comments:

Post a Comment