Friday, 12 July 2013

Calligraphy-12.07.2013||अक्षरवारी- १२ ||
अक्षर वारीतील आजची रचना संत ज्ञानेश्वरांची . 
मी माझे मोहित राहिले निवांत 
एकरूप तत्व देखिले गे माये 
द्वैताच्या गोष्टी हरपल्या शेवटीं 
विश्वरूपें मिठी देत हरी 
छाया -माया -काया हरिरुपी ठायी
चिन्तिता विलया एक तेजी
ज्ञानदेवा पहा ओहमसोह्मभावा
हरिरूपी दुहा सर्वकाळ
A calligraphic tribute to Saint Dnyaneshwar

1 comment:

  1. Great work!!
    Can you please make it share-able via 'pintrest' as well?

    ReplyDelete