Tuesday, 24 December 2013

Calligraphy-24.12.2013


ज्येष्ठ कवी शंकर रामाणी ह्यांची गीत रचना . 

रंध्रात पेरिली मी आषाढ दर्द गाणी
उन्मादल्या सरींची उमजून घे कहाणी

पुसणार तू कुणाला मिटलीत सर्द दारे
धारांत नाहणारी धरतीच गे ईमानी

पानातुनी मनाच्या माझेच हे शहारे
मातीत मातलेला आवेगही तुफानी

सोसून सोसवेना गात्री अलक्ष धारा
प्राशून पाप येते डोळ्यांत मूढ पाणी

प्राणांत हूड वारे हलतेच झाड आहे
त्यानीच ढाळलेली तू माळिली विराणी

A calligraphic tribute to Poet Shankar Ramani. please visit to www.calligraphicexpressions.blogspot.com to see previous poems 

No comments:

Post a Comment