Thursday, 3 January 2013

Calligraphy-03.01.2013


शांत , कोमल भावविश्व आपल्या  कवितेतून प्रकट करणाऱ्या मराठीतील जेष्ठ कवी कै . दा  अ  कारे  अर्थात दामोदर अच्युत कारे ह्यांची " वाटते सानुली मंद झुळूक मी व्हावे" ही अप्रतिम कविता 
Today's calligraphic tribute to Poet Damodar Achyut Kare.

1 comment: