Sunday, 20 January 2013

Calligraphy-20.01.2013


ज्येष्ठ कवयित्री अरुणा ढेरे ह्यांच्या " यक्षरात्र " ह्या काव्यसंग्रहातील ही कविता . 
Today's calligraphic tribute to Poetess Aruna Dhere.

1 comment: