Thursday, 11 June 2015

Calligraphy-11.06.2015

अक्षर सरी - २
परवा एक गंमत झाली …. सहज म्हणून चिनी चित्रलिपीतील 'पाऊस ' काढला …तो तुम्हा सर्वांबरोबर एका 'रशियन माणसाला' देखील आवडला .....पुढे फेसबुक च्या mesenger मधून त्याने रशियन लिपीतील पाऊस काढून पाठवला …
. дождь ….
 रशियन उच्चारच आवडला …' दोष्त ' [dohsht']

Rain in Russian Script

No comments:

Post a Comment