Monday, 15 June 2015

Calligraphy-15.06.2015


अक्षरसरी -३

जपानी हिरगना लिपीतील पाऊस - आमे あめ

आपल्याकडे जशी प्रांता प्रांताची लिपी वेगळी … शब्द वेगळे तसे जपान मध्येही पाऊसाला अनेक नावं , लिपीही वेगळी …. त्यातील एक शब्द ' आ मे '

Rain in Japanese Hiragana Script.. ame

No comments:

Post a Comment