Friday, 26 June 2015

Calligraphy-26.06.2015


अक्षरसरी -६
शारदा लिपीतील ' पर्जन्य '
आठव्या शतकात निर्माण झालेली …. ‘शारदामंडल’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जम्मू – काश्मीर प्रदेशातील ही लिपी. शारदा लिपी
ब्राह्मी लिपीत , शारदा लिपीत जोडाक्षरातील अक्षरे एकाखाली एक काढण्याची पद्धत …ब्राह्मी लिपीत पर्जन्य मधील ' न्य ' हा बोटीच्या नांगरासारखा दिसणारा तर तोच शारदालिपीत न्य … देवनागरीतील ' नृ ' सारखा दिसणारा

No comments:

Post a Comment