Sunday, 8 April 2012

Calligraphy-08.04.2012
आजच्या सुलेखनासाठी निवडलेली गझल प्रसिद्ध गझल गीतकार इलाही जमादार ह्यांच्या "भावनांची वादळे" ह्या संग्रहातील आहे. 
Today's calligraphic tribute to Ilahi Jamadar beautiful marathi gazal " Aarshala Bhas Mhanalo" from his collection " Bhavananchi Vadale"

1 comment:

  1. khupach apratim gazal......!

    janmathep aatmyala koni dili ilaahi

    kudis karavaas mhanaalo, chukle ka ho...? apratim thinking....!

    ReplyDelete