Wednesday, 5 September 2012

calligraphy-05.09.2012

सध्याचे आघाडीचे गीतकार आणि कवी दासू वैद्य ह्यांच्या " तूर्तास " ह्या काव्यसंग्रहातील " पारवा " ही कविता. 
Today's calligraphic tribute to Poet Dasoo Vaidya's poem  " Paaravaa" from his collection Turtas

No comments:

Post a Comment