Friday, 21 September 2012

Calligraphy-21.09.2012


महाराष्ट्राच्या पारंपारिक उत्सवातील एक सण .. गौरी आगमनाचा दिवस.. 
१९६९ साली प्रदर्शित झालेल्या टिळा लाविते मी रक्ताचा ह्या चित्रपटातील राम कदम ह्यांनी संगीत बद्ध केलेल्या  " रुणुझुणु त्या पाखरा " ह्या गीतातील काही ओळी.. 
Today's calligraphic tribute to Ram Kadam's famous song " Runuzunutya Pakhara which is written by Jagdish Khebudkar .. Pl visit to www.caliigraphicexpressions.blogspot.com to see previous poems.

No comments:

Post a Comment