Saturday, 29 September 2012

Calligraphy-29.09.2012
संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांनी श्री गणेशाचे वर्णन करताना लिहिलेली ही रचना... संगीतकार कमलाकर भागवत ह्यांनी संगीतबद्ध केलेली ही रचना सुमन कल्याणपूर ह्यांनी गायिली आहे.. 
( ओंकारावर आधारित ही रचना लिहिताना , रोज एका वेगळ्या " ओम " वर सुलेखन करणारे श्री महेंद्र मोरे ह्यांनी घडविलेल्या श्री गणेश मूर्तींचे फोटो कालच्या आणि आजच्या सुलेखानासाठी घेतले आहेत.  ) 

No comments:

Post a Comment