Saturday, 15 September 2012

Calligraphy-15.09.2012कवयित्री आसावरी काकडे ह्यांची ही रचना..आरसा , आकाश, लाहो,मी एक दर्शन बिंदू आणि इतर ३ मराठी आणि २ हिंदी कवितासंग्रह प्रकाशित आहेत. बोल माधवी ह्या त्यांच्या अनुवादित पुस्तकाला २००६ साली साहित्य अकादमीचा पुरस्कार लाभला आहे.
Today's calligraphic tribute to Poetess Asavari  kakade .

No comments:

Post a Comment