Thursday, 20 September 2012

Calligraphy-20.09.2012

२००८ साली प्रदर्शित झालेल्या उलाढाल ह्या चित्रपटातील कै जगदीश खेबुडकर ह्यांचे  अजय -अतुल ह्यांच्या  संगीताने नटलेले हे गीत. 
Today's calligraphic tribute to Ajay Atul' music from marathi movie Uladhal 

1 comment: