Saturday, 2 June 2012

Calligraphy-02.06.2012


मराठी साहित्यातील जेष्ठ कवी ना घ देशपांडे ( नागोराव घनश्याम देशपांडे) ह्यांची ही " काळ्या गढीच्या जुन्या ओसाड भिंतीकडे " ही कविता. मृदू नादमधुर शब्दांचा वापर हे त्यांच्या कवितांचे वैशिष्ठ होते.
Today's Calligraphic Tribute to poet  Na Gh Deshpande's poem" Kalya Gadhichya Junya Osad Bhintikade"

No comments:

Post a Comment