Saturday, 30 June 2012

Calligraphy-30.06.2012

अक्षर वारीतील आजचा अभंग .. संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांचा असून.. हा अभंग राम फाटक ह्यांनी संगीतबद्ध केला असून पंडित भीमसेन जोशी ह्यांनी गायिला आहे.
Today's calligraphic tribute to Sant Tukaram. This abhang has been composed by Ram Phatak and sung by Pandit Bhimsen Joshi.

No comments:

Post a Comment