Thursday, 7 June 2012

Calligraphy-07.06.2012


कवी नारायण सुर्वे ह्यांची " तुमचंच नाव लिवा" ही एक अप्रतिम कविता.
नारायण सुर्वेंच्या कवितेतून भेटणारी , मुलाच्या शाळाप्रवेशावेळी आलेल्या एका " अडचणीवर" स्वतःच उत्तर शोधणारी ही एक " वेगळी आई"
Today's calligraphic tribute to Poet Narayan Surve's beautiful poem " Tumachach Nav Liva".

No comments:

Post a Comment