Sunday, 17 June 2012

Calligraphy-17.06.2012महाराष्ट्राच्या संत परंपरेतील १४ व्या शतकातील संत ... संत चोखामेळा ह्यांची ही रचना..कै राम फाटक ह्यांनी संगीतबद्ध केलेली ही रचना पंडित जितेंद्र अभिषेकी ह्यांनी गायिली आहे.
Today's calligraphic tribute to Sant Chokhamela ..This bhajan has been composed by  Ram Phatak and sung by Pandit Jitendra Abhisheki.

1 comment: