Tuesday, 12 June 2012

Calligraphy-12.06.2012

" बलुत" ह्या आत्मवृत्त कादंबरीने सर्वाना परिचित असलेले दया पवार( दगडू मारुती पवार ) ह्यांची ही " कोंडवाडा " संग्रहातील कविता. उपेक्षितांचे आयुष्य सहज साध्या शब्दात सांगणारी ही कविता.
Today's Calligraphic tribute to Daya ( Dagadu Maruti) Pawar for his poem " Kondwada"

No comments:

Post a Comment