Thursday, 14 June 2012

Calligraphy-14.06.2012

 भागवत धर्माची पताका नाचवत.. टाळ मृदुंगाच्या साथीने चालत जाणारे हे हजारो वारकरी.. मनात एकाच आस पंढरीच्या विठ्ठलाची भेट..ह्या चालत जाणाऱ्या वारकऱ्याना उद्देशून लिहिलेला संत तुकारामांचा हा अभंग...Today's calligraphic tribute to Sant Tukaram's abhang

No comments:

Post a Comment