Wednesday, 27 June 2012

Calligraphy-27.06.2012


अक्षर वारीतील आजचा अभंग .. संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांचा असून.. हा अभंग श्रीनिवास खळे ह्यांनी संगीतबद्ध केला असून पंडित भीमसेन जोशी ह्यांनी गायिला आहे.
Today's calligraphic tribute to Sant Tukaram. This abhang has been composed by Shriniwas Khale and sung by Pandit Bhimsen Joshi.

No comments:

Post a Comment