Monday, 5 November 2012

Calligraphy-05.11.2012

.
 आज ५ नोव्हेंबर..मराठी रंगभूमी दिन. कै. विष्णुदास भावे ह्यांनी दि ५ नोव्हे.१८४३ साली सांगली येथे " सीता स्वयंवर " ह्या नाटकाचा प्रयोग केला आणि मराठी रंगभूमीचा पाया रचिला.. मराठी संगीत नाटकांनी तर मराठी माणसाच्या हृदयात कायमचे स्थान निर्माण केले.. १७० वर्षाची ही रंगभूमीची  परंपरा..आजही २१ व्या शतकातल्या गतिमान युगात , जोपासली जात आहे.
ह्या १७० वर्षातील  सर्व ज्ञात , अज्ञात कलावंत,तंत्रज्ञ आणि सहायक ज्यांनी ही परंपरा अखंड चालू ठेवली आणि मराठी रसिकांच्या मनात रुजवली त्या सर्वाना आजचा सुलेखनाद्वारे सलाम 

No comments:

Post a Comment