Monday, 19 November 2012

Calligraphy-19.11.2012

पिचलेल्या मराठी माणसाला ताठ मानेने जगायला सांगणाऱ्या आणि ताठ मानेने जगण्यासाठी  संघर्ष करायला शिकवणाऱ्या  बाळासाहेब ठाकरे ह्यांना कवी अशोक बागवे ह्यांच्या शब्दातील  आदरांजली . 
A calligraphic tribute to Balasaheb Thackeray 
( Poet : Ashok Bagwe)

No comments:

Post a Comment