Wednesday, 21 November 2012

Calligraphy-21.11.2012


मराठी साहित्यातील अलौकिक प्रतिभासंपन्न  कवी ग दि माडगूळकर ह्यांची त्यांच्या " पूरिया " ह्या काव्यसंग्रहातील ही कविता. Today's calligraphic tribute to Poet Ga Di Madgulkar's poem from his collection Pooriya..

No comments:

Post a Comment