Friday, 23 November 2012

Calligraphy-23.11.2012

कुसुमाग्रज ह्यांच्या " स्वगत " ह्या काव्यसंग्रहातील "बंडखोर " ही कविता . समाजातील अन्याय, दास्य, दैन्य, विषमता यांच्याविरुद्ध प्रहार करणाऱ्या , त्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या बंडखोरांविषयी लिहिताना कुसुमाग्रज असे लिहितात की बंडखोर हे असे कलंदर , जनात राहुनी हे वनवासी , ईश्वर जेथे भुलतो चुकतो सावरती हे तिथे तयासी.
Today's calligraphic tribute to Poet Kusumagraj

No comments:

Post a Comment