Sunday, 1 July 2012

calligraphy-01.07.2012
मराठी साहित्यातील जेष्ठ कवी कै मधुकर केचे ह्यांची ही कविता. दिंडी गेली पुढे आणि इतर २ काव्यसंग्रहाबरोबर कादंबरी व ललित लेख प्रसिद्ध आहेत. 

No comments:

Post a Comment