Friday, 3 January 2014

Calligraphy-03.01.2014


तिबेट ,नेपाळ येथील देवळातून , मठामध्ये दिसणारी देवनागरी सदृश्य नेपाळी भाषा लेखनाची  अक्षर शैली 

No comments:

Post a Comment