Friday, 17 January 2014

Calligraphy-17.01.2014


मराठीतील न्न  अक्षरासारखे भासणारे नेपाळी भाषालेखनाच्या अक्षर लिपीतील अक्षर -'छ  '

No comments:

Post a Comment