Tuesday, 28 January 2014

Calligraphy-28.01.2014

मराठीतील घ  अक्षरासारखे भासणारे नेपाळी भाषालेखनाच्या लिपीतील अक्षर -' ध  ' .शीर्षरेषा नसलेले हे  ह्या लेखनशैलीतील एकमेव अक्षर

No comments:

Post a Comment